Updated: Oct 16, 2019

วิถีการตลาดสูตรใหม่ที่เน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยเปลี่ยนแนวคิดจากทำการตลาดเพื่อเรียกลูกค้า มาเป็นทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารัก ซื้อซ้ำ และบอกต่อ

ที่มาที่ไปของการตลาดสูตรเร่งโต (Growth Marketing)


ที่อเมริกามีธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดใหม่มากกว่า 500,000 รายต่อปี จึงเกิดวิวัฒนาการด้านการตลาดขึ้นเริ่มต้นจากบริเวณ Silicon Valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งหลาย ยังไม่นับรวมการเติบโตของธุรกิจจากจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก การตลาดสูตรเร่งโตนี้จึงแพร่หลาย ถึงแม้คุณจะทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทย ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่แข่งของคุณจะอยู่แต่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงทั้งโลกกลายเป็นสมรภูมิการตลาดของโลกทั้งใบ โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในสมรภูมิสินค้าและบริการที่ถูกแทรกแซงได้ด้วยเทคโนโลยี หากคุณไม่รู้วิธีทำการตลาดสูตรเร่งโตจะทำให้พลาดหรือเพลี่ยงพล่ำในการแข่งขันสำหรับตลาดยุคใหม่ได้


เมื่อมีอัตราการแข่งขันสูงขนาดนี้ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME หรือเป็นแบรนด์ใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ทันสมัยถึงจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างโดดเด่น


เพราะการลงโฆษณาเพื่อการสื่อสารการตลาดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้อีกต่อไป ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ มักจะเป็นธุรกิจที่เสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้เร็ว และมีเรื่องราวหรือเอกลักษณ์ที่น่าติดตาม กลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยต้องไม่เน้นเพียงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านสื่อ แต่ต้องสามารถสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (user) ที่รู้สึกประทับใจในสินค้าและบริการจำนวนมากจนทำให้ธุรกิจเติบโตได้แม้จะไม่ได้ใช้เงินโฆษณาด้วย


วิถีการตลาดแบบใหม่ที่ทรงพลังและสามารถสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่ประทับใจและรักในสินค้าให้กับธุรกิจได้นี้ มีชื่อเรียกว่า การตลาดสูตรเร่งโต (Growth Marketing)


การตลาดสูตรเร่งโต คืออะไร?


การตลาดสูตรเร่งโต เป็นการตลาดที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มฐานลูกค้าและผู้ใช้งานที่ประทับใจและรักในสินค้าของแบรนด์ซึ่งที่มีผลโดยตรงต่อยอดขายและการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งสมมุติฐานเพื่อการเติบโต และทดสอบไอเดียการตลาดอย่างเป็นระบบ


การตลาดสูตรเร่งโต ทำให้นักการตลาดต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำตลาดใหม่ จากที่เคยทำการตลาดเพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้าน หรือเข้าเว็บ เป็นการเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าที่ติดอกติดใจใช้สินค้าและบริการของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพราะแม้จะมีลูกค้าจำนวนมากแต่ถ้าหากไม่สามารถสร้างการซื้อซ้ำหรือใช้งานซ้ำอย่างต่อเนื่องจนบอกต่อได้ ธุรกิจก็ไม่เติบโตอย่างแท้จริง


ลองคิดดูว่า ถ้ามีลูกค้า 2-3% เลิกใช้สินค้าหรือบริการของคุณทุกเดือน นั่นเท่ากับว่าคุณต้องเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างน้อย 27%-43% ต่อปี เพื่อรักษาระดับรายได้ของธุรกิจให้เท่าเดิม


การตลาดสูตรเร่งโต เน้นทุกส่วนของกระบวนการการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริง

เมื่อเป้าหมายเปลี่ยน วิธีการจึงเปลี่ยน


การตลาดดิจิตอลแบบเดิมๆ มักทุ่มเทความสำคัญให้กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ กิจกรรมที่ทำจึงมักเกี่ยวข้องการซื้อสื่อและวางแผนเพื่อหาลูกค้าเป็นหลัก แต่การตลาดเพื่อการเติบโตเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตจากการทำให้ลูกค้าอยากใช้สินค้าและบริการต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จึงเน้นความสำคัญกับทุกกระบวนการการตลาด ตั้งแต่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หาลูกค้า กระตุ้นยอดขาย เพิ่มการซื้อซ้ำ เพิ่มรายได้ ไปจนถึงทำให้เกิดการบอกต่อ โดยการเก็บข้อมูลประกอบการคิดกลยุทธ์และทดสอบเทคนิคการตลาด จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ในแต่ละจุดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง หากเทคนิคไหนไม่เวิร์คก็สามารถสร้างเทคนิคใหม่ที่ดีกว่าได้ทันทีอย่างรวดเร็ว เพราะมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ


Rise and Lift สอนการตลาดสูตรเร่งโตแก่ผู้สนใจแบบย่อยง่ายตั้งแต่เริ่มต้น เปิดรับสมัคร 20 ที่นั่งต่อครั้งเท่านั้น >> สมัครเรียน <<


—————

ติดตามตอนต่อไป: 1. สูตรการตลาดเพื่อการเติบโต 2. คุณสมบัติของนักการตลาดเพื่อการเติบโต

© 2018 by RISE AND LIFT

Rise and Lift's Logo